Oddělení kvality je důležitou a hlavní součástí naši výroby, která vytváří zázemí pro naší nabídku směrem ve prospěch zákazníků a to svou flexibilitou a spolehlivostí.

NAREX ROLL s.r.o. udržuje systém managmentu kvality, který splňuje požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Součástí našeho výrobního procesu je interní audit, řízení dokumentů a záznamů, protokolů a to včetně hodnocení našich dodavatelů, tak abychom měli pod kontrolou kompletní výrobní proces a to od zadání až po předání k zákazníkovi.

 

Samotné oddělení kvality má v našem výrobním závodě podstatný význam. Provádíme nejen měření a kontrolu, ale také kalibrace a ověřování měřidel. Máme pro tuto činnost vyškolené pracovníky a disponujeme celou řadou měřidel.

Rovněž disponujeme metrologem, který zajišťuje kalibraci, úřední ověřování měřidel a uchovává záznamy a kalibrační protokoly.

 

 

V naší společnosti je stanoven následující rozsah monitorování a měření pro zabezpečení shody výroby tvářecích nástrojů a služeb

 • měření a monitorování nakoupených materiálů
 • měření a monitorování vlastních výrobků, resp. služby
 • měření a monitorování průběhu výroby

Společnost provádí pravidelné interní audity, sebehodnocení a monitorování spokojenosti zákazníka.

 

 

 

 

 

 

Výroba

 • od prototypu po sériové dávky
 • výroba vlastních produktů
 • zakázková výroba
 

Oddělení kvality

 • zkušební a experimentální standardy
 • certifikace nezávislými subjekty
 • ISO 9001:2008
 • czech MADE

Servis

 • komplexní služby od A do Z
 • Závitové válce
 • měření profilů
 • přehled o průběhu výroby/servisu

Inovace

 • standardní a individuální řešení
 • unikátní technologie
 • silný profesionální tým

Naši zákazníci