Tradiční výrobce závitových válců, válečků pro závitové hlavy, plochých, segmentových a radiálních čelistí, ručních stavitelných výstružníků, spojovacích materiálů a další.
Moderní CNC stroje pro přesné strojírenství
Závitové válce
Přesná výroba
Kontrola kvality a měření na nejmodernějších měřících zařízeních
Slider

 

 

Vyrábíme speciální typy závitových válcovacích nástrojů a

všechny druhy nástrojů pro výrobu šroubů.

 

 

 

Úspěch NAREX ROLL v soutěži Českých 100 Nejlepších 2023

S hrdostí a radostí oznamujeme, že naše společnost NAREX ROLL a její významný člen týmu, pan Radim Garlík, byli vyhlášeni mezi Českých 100 Nejlepších pro rok 2023 v oboru strojírenství. Toto ocenění představuje významný milník v naší historii a odraz našeho neustálého snažení v oblasti inovací a excelence.

Soutěž Českých 100 Nejlepších, pořádaná společností Comenius od roku 1996, je prestižní událostí, která každoročně ocení významné představitele českého průmyslu a podnikání. Výběr laureátů je založen na pečlivém hodnocení jejich odborných znalostí, inovačního potenciálu a přínosu pro rozvoj daného odvětví.

Pro NAREX ROLL a pana Radima Garlíka je toto ocenění nejen potvrzením naší pozice lídra v oboru strojírenství, ale také inspirací pro naši budoucí práci a rozvoj. Jsme vděční za toto uznání a děkujeme všem našim zaměstnancům, klientům a partnerům za jejich podporu a spolupráci, která nám umožnila dosáhnout tohoto významného úspěchu.

Více informací o soutěži a výsledcích naleznete na webu Českých 100 Nejlepších.

 

 

Sestřih ze záznamu Českých 100 nejlepších

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společností NAREX Zdice s.r.o. se sídlem Zdice 331, okr. Beroun, PSČ 26751, IČO: 26152185, zapsána u MS Praha, sp.zn. C 74887, jakožto správcem osobních údajů.

Účely zpracování

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely:

 1. Vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního webového formuláře v rozsahu jméno, příjmení, email a text vaší zprávy.
 2. Monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa.
 3. Shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení.
 4. Registrace a zasílání newsletteru (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu e-mail.

Právní základy zpracování

Společnost NAREX Zdice zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí osobních údajů je pro účely uvedené pod písm. a), b) a c) nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností, zatímco pro účely registrace k newsletteru jsou osobní údaje zpracovávány na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Pokud jste souhlasil(a) s registrací k newsletteru, udělil(a) jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a promoční nabídky nebudou již po odvolání zasílána.

Cookies

Používáme soubory cookies, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak náš web používáte, zlepšit Váš uživatelský zážitek, umožnit externím reklamním společnostem pomoci nám zobrazovat na internetu reklamy přizpůsobené Vašim zájmům.

ZOBRAZIT SOUHLAS

Doba zpracování

Osobní údaje zpracovávány k vyřízení dotazů jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Údaje týkající se monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Údaje o potenciálních klientech shromažďované za účelem marketingové či obchodního sdělení jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje poskytnuty v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru jsou uchovávány po dobu, po kterou bude správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti NAREX Zdice s.r.o., a/nebo níže uvedeným zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pro účel zpracování uvedený pod písm. b)
 • Facebook, Facebook Headquarters, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, pro účel zpracování uvedený pod písm. c)
 • Smartsupp, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206, pro účel zpracování uvedený pod písm. b)

Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na: přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost NAREX Zdice s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu.

Společnost NAREX Zdice s.r.o. není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

Závěrečná ustanovení

V případě potřeby více informací ke zpracování osobních údajů naší společností se můžete obrátit na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výroba

 • od prototypu po sériové dávky
 • výroba vlastních produktů
 • zakázková výroba
 

Oddělení kvality

 • zkušební a experimentální standardy
 • certifikace nezávislými subjekty
 • ISO 9001:2008
 • czech MADE

Servis

 • komplexní služby od A do Z
 • Závitové válce
 • měření profilů
 • přehled o průběhu výroby/servisu

Inovace

 • standardní a individuální řešení
 • unikátní technologie
 • silný profesionální tým

Prodej válcovaček

Naše společnost poskytuje

poradenství a prodej válcovaček

závitů. Na základě našich

zkušeností navrhneme válcovačku a

řešení výroby.

FANUC Robocut alfa-C400iA

Zakoupili jsme drátovou řezačku

FANUC Robocut alfa-C400iA.

Vysoce výkonný stroj z hlediska

přesnosti a produktivity pro naše zákazníky.

Vývojové centrum

Dle projektu č. 4.2 jsme rozšířili

výzkumné a vývojové centrum

pro vývoj nástrojů na

tváření za studena.

previous arrow
next arrow
Slider

Naši zákazníci

O firmě

Výroba závitového nářadí v NAREX ROLL sahá až do roku 1944, kdy sem byla převezena z Vídně firmou Dr. Ing. Bleckmann. Firma se specializovala na výrobu závitových válců, válečků pro závitové hlavy, plochých, segmentových a radiálních čelistí, které jsou hlavním výrobním sortimentem. Tyto výrobky jsou dodávány nejen do podniků v České republice, ale jsou distribuovány do mnoha dalších evropských a mimoevropských zemí. Během let byla výroba rozšířena o stavitelné výstružníky a kooperační výrobu.

Postupně modernizovaná výroba, přesné strojírenství, zkušenosti a tradice NAREX zajišťuje kvalitu a přesnost všech šroubárenských výrobků v tuzemsku i v zahraničí.

Od 1. ledna 1995 byla výroba zahájena v novém provozu. Přemístěním provozu do nových prostor a celkovým zakapotováním závitových brusek, včetně odsávání olejového aerosolu, byly splněny dlouholeté požadavky v oblasti hygieny a pracovního prostředí. V oblasti zvyšování kvality bylo systematické úsilí završeno získáním certifikátu řízení systému jakosti ISO a v roce 2005 byl podstoupen recertifikační audit.

Firma NAREX ROLL má následující výrobní program:

 • nástroje na tváření závitů zastudena,
 • závitové válce pro všechny typy válcovaček,
 • ploché válcovací čelisti,
 • válečky do válcovacích hlav,
 • ruční stavitelné výstružníky,
 • a další.

Nástroje vyrábíme pro válcování všech druhů závitů dle požadavků zákazníka. Současně válcujeme podle přání zákazníka i speciální požadavky a rozměry.